Sunich - برچسب:Sunich

برچسب:Sunich

کودکان محیط زیستی سن ایچ

/sunich-csr/

برنامه کودکان محیط زیستی سن ایچ هم زمان با روز کار داوطلبانه و در ادامه فعالیت های روز زمین پاک طی روز های ۱۳ تا ۲۱ اردیبشت ماه ۹۴ برای دانش آموزان مقاطع دوم الی چهارم دبستان شهرستان های اراک و ساوه با همکاری انجمن طرح سرزمین، انجمن سبز اندیشان اراک، انجمن دوستداران و حافظان طبیعت ساوه و...