cause marketing - برچسب:cause marketing

برچسب:cause marketing

کمپین خیریه مک‌دونالدز با رویکرد صرفه‌جویی

/mcdonalds-take-it-off/

معمولاً به‌شکل مستمر شاهد تبلیغات و کمپین‌های نوع‌دوستانه از کوکاکولا و مک‌دونالدز هستیم؛ اما این‌بار نوبت مک‌دونالدز McDonald’s است که از یک ایدۀ بسیار زیبا برای کمپین خیرخواهانه خود استفاده کند. جدیدترین کمپین خیرخواهانه مک‌دونالدز بر پایه تحقیقات و مشاهدۀ رفتار مشتریان طرح‌ریزی شده است....

بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش پایانی)

/article-cause-marketing-3/

مزایای بازاریابی خیرخواهانه در مواجه با از بین رفتن تنوع در قیمت های محصولات و ترفیعات ممکن، بازارهای اشباع شده و چرخه کوتاه تر عمر محصولات، شرکت ها تلاش می کنند از طریق برقراری ارتباط با علل اخلاقی یا اجتماعی به نام تجاری خود جان تازه ای بخشند. این امر به آنها امکان متمایز سازی در مقابل...

بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش دوم)

/article-cause-markrting-2/

اجزای تشکیل دهنده بازاریابی خیرخواهانه معمولا وقتی صحبتی از بازاریابی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند این است که در یک سمت اقدامات بازاریابی، شرکتی قرار دارد که در واقع، اجرا کننده برنامه های بازاریابی برای محصولات یا خدمات خود می باشد و در سوی دیگر نیز مخاطبین یا مشتریانی...

بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش اول)

/article-cause-marketing-1/

چکیده در سال هاي اخیر با توجه به رقابتی شدن بازارها، استفاده از استراتژي هاي مختلف براي رقابت در بازار و ماندگاري در آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و شرکت ها براي بدست آوردن سهمی از بازارمصرف کنندگان، از روش هاي گوناگونی استفاده می کنند. یکی از این روش ها که امروزه مورد توجه بنگاه ها...