telegram - برچسب:telegram

برچسب:telegram

جذب مشارکت شبکه های اجتماعی خیریه ها

/charities-social-networks/

چهار نکته که خیریه ها برای جذب مشارکت خرد در شبکه‌های اجتماعی باید بدانند شبکه‌های اجتماعی فرصتی برای خیریه‌ها هستند تا خود را معرفی کرده و با استفاده از آن‌ پروژه‌ها و کمپین‌های خود را با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر تامین مالی کنند.در واقع در فضای آنلاین و شبکه‌های مجازی٬ شانس این را خواهید...