ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

خیریه صدیقه طاهره (س)

  • تاریخ تاسیس: 1390
  • نام مسئول: کریم بیگی
  • محدوده فعالیت: اصفهان
  • مرجع صدور مجوز: -
  • حوزه فعالیت: تامین جهیزیه و امر ازدواج، حمایت از زنان بی بضاعت سرپرست خانوار، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از دانش آموزان
  • وب سایت: www.smile-charity.com
  • تلفن: 03132360087
  • آدرس: : اصفهان – خیابان آیت الله کاشانی – چهارسوق شیرازیها – صدیقه طاهره (س) – دفتر گروه لبخند

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.