وبلاگ ویکی نیکی

ویکی نیکی مرجع معرفی موسسات خیریه در ایران

برترین موسسات خیریه در جبران خدمت

جبران خدمات به هر نوع دريافتى و ارزشى اطلاق مى گردد كه كارفرما يا سازمان در قبال انجام كار افراد براى سازمان، پرداخت يا ايجاد مى كند؛ جبران خدماتى كه سازمان تأمين مى كند شامل جبران خدمات مالى و جبران خدمات غيرمالى مى گردد.

این رده بندی بر اساس شاخص هایی چون میزان جبران خدمت کارکنان، مزایای اختصاص داده شده به آنان و سایر مساعده ها و هزینه ها، محاسبه شده است. باید به این نکته توجه داشت که جبران خدمت با مبلغ بالا لزوماً به معنای ناکارآمدی مؤسسه نمی باشد، همان طور که جبران خدمت پایین همیشه نشانه ای مثبت به شمار نمی رود.

رتبه

1

نام مسئول

Jason Klein

معاون امور سرمایه گذاری

مؤسسه

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

جبران خدمت

3,637,391 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

شامل 1,846,113 $ حق بازنشستگی و جبران خسارت معوق

رتبه

2

نام مسئول

Robert W. Stone

مدیر عامل

مؤسسه

City of Hope

جبران خدمت

1,765,025 $

سال مالی

30/09/2015

یادداشت

-

رتبه

                                      3

نام مسئول

Edward J. Benz, Jr., M.D.

مدیر عامل

مؤسسه

Dana-Farber Cancer Institute

جبران خدمت

1,539,789 $

سال مالی

30/09/2015

یادداشت

-

رتبه

4

نام مسئول

Nancy Brown

مدیر عامل

مؤسسه

American Heart Association

جبران خدمت

1,443,427 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

5

نام مسئول

                          John R. Seffrin

                          مدیر عامل سابق

مؤسسه

American Cancer Society

جبران خدمت

1,404,269 $

سال مالی

31/12/2014

یادداشت

-

                                  رتبه

                                      6

                             نام مسئول

                            Wayne Brock

                        مدیر اجرایی سابق

                              مؤسسه

                 Boy Scouts of America

                           جبران خدمت

                            1,351,724 $

                            سال مالی

                            31/12/2015

                             یادداشت

                                      -

                                 رتبه

                                      7

                            نام مسئول

                         Rupert W. Scofield

                                مدیر عامل

                              مؤسسه

                        FINCA International

                          جبران خدمت

                              1،281،285$

                            سال مالی

                              31/12/2014

                             یادداشت

             شامل 339,574 $ مزایای بازنشستگی

                                 رتبه

                                     8

                           نام مسئول

                           Cristian Samper

                                مدیر عامل

                             مؤسسه

                Wildlife Conservation Society

                         جبران خدمت

                              1,190,755 $

                           سال مالی

                              30/06/2015

                             یادداشت

                                       -

                                 رتبه

                                       9

                           نام مسئول

                    Jonathan W. Simons, M.D.

                                 مدیر عامل

                            مؤسسه

                  Prostate Cancer Foundation

                        جبران خدمت

                               1,182,091 $

                          سال مالی

                               31/12/2015

                           یادداشت

                                       -

                              رتبه

                                      10

                         نام مسئول

                             Brian Gallagher

                                  مدیر عامل

                           مؤسسه

                       United Way Worldwide

                        جبران خدمت

                               1,166,454 $

                          سال مالی

                               31/12/2015

                           یادداشت

                                       -

                               رتبه

                                      11

                          نام مسئول

                          James W. DeMint

                                 مدیر عامل

                            مؤسسه

                      Heritage Foundation

                        جبران خدمت

                             1,132,367 $

                          سال مالی

                             31/12/2015

                          یادداشت

                                      -

                               رتبه

                                     12

                          نام مسئول

                           Robert J. Beall

                           مدیر عامل سابق

                            مؤسسه

                   Cystic Fibrosis Foundation

                        جبران خدمت

                              1,100,581 $

                          سال مالی

                              31/12/2014

                           یادداشت

                                       -

                                رتبه

                                      13

                          نام مسئول

                             Arthur Brooks

                                مدیر عامل

مؤسسه

American Enterprise Institute for Public Policy Research

جبران خدمت

1,075,493 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

14

نام مسئول

Harry Johns

مدیر عامل

مؤسسه

Alzheimer's Association

جبران خدمت

1،062،149 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

15

نام مسئول

James R. Downing

مدیر عامل

مؤسسه

St. Jude Children's Research Hospital

جبران خدمت

1,042,217 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

 

-

 

رتبه

16

نام مسئول

Wayne LaPierre

معاون اجرایی

مؤسسه

National Rifle Association

جبران خدمت

985,885 $

سال مالی

31/12/2014

یادداشت

-

رتبه

17

نام مسئول

Kelli Jo Shidler, M.D.

پزشک

مؤسسه

Boys Town

جبران خدمت

977,295 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

18

نام مسئول

Scott A. Blackmun

مدیر عامل

مؤسسه

United States Olympic Committee

جبران خدمت

976,520 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

20

نام مسئول

Rabbi Yechiel Eckstein

مدیر عامل

مؤسسه

International Fellowship of Christians and Jews

جبران خدمت

918,987 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

21

نام مسئول

William R. Brody, M.D.

 مدیر عامل سابق

مؤسسه

Salk Institute for Biological Studies

جبران خدمت

906,710 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

22

نام مسئول

Carter Roberts

مدیر عامل

مؤسسه

World Wildlife Fund

جبران خدمت

878,142 $

سال مالی

30/06/2015

یادداشت

-

رتبه

23

نام مسئول

Marc H. Morial

مدیر عامل

مؤسسه

National Urban League

جبران خدمت

869,900 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

24

نام مسئول

Ron Robinson

مدیر عامل

مؤسسه

Young America's Foundation

جبران خدمت

867,389 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

رتبه

25

نام مسئول

Kevin Washington

مدیر عامل

مؤسسه

The Y (National Office)

جبران خدمت

864,695 $

سال مالی

31/12/2015

یادداشت

-

منبع : charitywatch

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.