شفافترین خیریه ها

  • شفافیت
ما موسسات برتر را به صورت دقیق بررسی کرده و گزارشاتی در مورد نحوه و کیفیت عملکرد، برنامه ها و ظرفیت های آنها و ... منتشر می کنیم.
این مهم مستلزم همکاری، اشتراک گذاری و نشر نتایج خوب یا بد موسسات خیریه با ویکی نیکی است.
ما باور داریم تصمیم گیری های موثر در یک فضای آزاد و شفاف امکان پذیر خواهدبود .
  • چرا مستندات مهم هستند ؟
ما اعتقاد داریم کمک کردن موثر که ماموریت بسیاری از موسسات خیریه است فرآیندی دشوار و پیچیده است .
ما اعتقاد داریم اطلاعات موجود درباره اثر بخشی موسسات بیش از حد ساده ، اغراق آمیز یا ناقص است .
پاسخ به سوالات طرح شده برای پیش بینی عملکرد مثبت یک موسسه خیریه لازم است.
کمک ها باعث رخداد چه اتفاقاتیست که در حال حاضر انجام نپذیرفته است؟
آیا این فعالیت زندگی مردم را بهتر خواهد کرد یا با چالش های غیر منتظره مواجه خواهد شد ؟
آیا این فعالیت در مقایسه با انتخاب های دیگر موثر تر است ؟
ارزیابی این سوالات می تواند در شناخت یک سازمان و زمینه کاری آنها موثر باشد.
ما همراه خیرینی هستیم که زمانی برای بررسی یا احراز صلاحیت موسسات ندارند و مقصود ما پیدا کردن موسساتی است که کیفیت آنها احراز شده باشد .
ما سعی داریم به معیارهایی بپردازیم که به قضاوت های شخصی بستگی نداشته باشد  تا در نهایت به درکی قوی از آن سازمان به همراه زمینه کاری آن منجر شود .بر اساس این معیارها ما پیشنهادهایی را ارئه می دهیم که بر مستندات محکم بنا شده باشد و برای افراد خیر با اطلاعات کم به آسانی قابل درک باشد .
اگر زمانی اطلاع پیدا کنیم که فرصت کمکهای بهتری نسبت به فرصت های پیشین وجود دارد ضوابط و رویکرد خود را در زمینه پیشنهادهای برتر خود بازنگری خواهیم کرد .
موسسات برتر تنها موسسات معتبر نیستند بلکه موسساتی هستند که با شفافیت تمام اطلاعات مربوط به عملکرد خود را منشر می کنند و ما ایمان داریم که آنها برای افراد خیر با اطلاعات کم بهترین انتخاب خواهند بود.
برخی از موسسات مانع ارزیابی و احراز کیفیت خود می شوند،برخی ظرفیت سرمایه گذاری بیشتر را ندارند یا در حال اجرای برنامه هایی هستند که خارج از الویت های ماست. ما مایل به معرفی سازمان هایی هستیم که فرصت های برابر یا بهتر از خیریه های برتر ویکی نیکی ارائه می دهند .
 فرآیند ارزیابی تعداد موسسات خیریه قابل پیشنهاد را محدود می کند زیرا درک کامل یک موسسه خیریه کاری سنگین و زمان بر است. تلاش ویکی نیکی بر این است با تمرکز بر تعداد کمی موسسه توانمند پیشنهادات قوی ارائه داده و سرمایه ها را به سمت منفعت های بیشتر هدایت کند .
ده خیریه دارای رتبه بالا با تکیه بر کمک ها و مشارکت های خصوصی
20 آذر 1395

ده خیریه دارای رتبه بالا با تکیه بر کمک ها و مشارکت های خصوصی

موسساتی که در ذیل معرفی شده اند بالغ بر 95% از درآمدهای خود را از منابع غیردولتی بدست آورده اند. بنابراین این موسسات کاملا برخلاف سایر موسسات خیریه ای که وابسته به دولت اند و...

ده خیریه برتر با کمترین میزان پرداختی به مدیران اجرایی
17 آذر 1395

ده خیریه برتر با کمترین میزان پرداختی به مدیران اجرایی

مدیران اجرایی این موسسات با آن که خیریه های دارای امتیاز بسیار بالا را مدیریت می کنند اما از متوسط حقوق و مزایای مدیران سایر موسسات که رقمی در حدود 150 هزار دلار است، مبلغی...