ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

 

گزارش عملکرد سال 1394

 

گزارش عملکرد سال 1393

 

گزارش عملکرد سال 1392

 

گزارش عملکرد سال 1391

 

گزارش عملکرد سال 1390

 

منبع

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.